فایل فلش تبلت چینی با مشخصه ELINK-ME706_V1

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه ELINK-ME706_V1

دارای مشخصه دقیق به شرح :

Board id : ELINK-ME706_V1 20140507 E358874 94U-0 XY -M
04BD3668A


برچسب ها: فایل فلش تبلت چینی با مشخصه ELINK-ME706_V1 ,
[ بازدید : 1279 ]
[ 6 / 11 ] [ 2:15 ] [ GsM ]